Diweddariad Gwaith Oed-Gyfeillgar Ynys Môn

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gweithio tuag at sicrhau aelodaeth I Rwydwaith Byd Eang Cymunedau Oed-Gyfeillgar. Ers sawl blwyddyn mae’r Ynys wedi cynnal Cyngor a Fforwm Pobl Hŷn sydd wedi bod yn gyfle i gydweithio i oresgyn unrhyw heriau sydd yn wynebu pobl ar yr Ynys. Yn ystod y cyfnodau clo, roedd y cyfarfodydd …

Diweddariad Gwaith Oed-Gyfeillgar Ynys Môn Read More »