Anelu am y Copa

Strive for the Summit

Mae Cynghrair Pobl Hŷn Cymru (COPA) yn elusen fach sy’n cael ei rhedeg gan bobl hŷn ar gyfer pobl hŷn i roi cyfle i Fforymau a Grwpiau Pobl Hŷn lleol leisio’u barn ar lefel genedlaethol i Lywodraeth Cymru a Chyrff Cyhoeddus eraill.

Ein budd cyhoeddus cryfaf yw galluogi Pobl Hŷn i gael yr hyder a’r mynediad sydd eu hangen arnynt er mwyn newid y sgwrs am heneiddio yng Nghymru i sgwrs sy’n cael ei harwain gan brofiad Pobl Hŷn am ein hanghenion h.y. hunan-benderfyniad.

Mae ein Prif Flaenoriaethau Ymgyrchu yn cynnwys:

Mae croeso mawr i chi ar ein gwefan ac os ydych chi eisiau cymryd rhan cysylltwch â ni.

Scroll to Top
Skip to content